LELLO
 

Ide

Der er store gevinster at hente ved at anvende knowhow fra store virksomheder i små, adrætte firmaer. Små firmaer mangler ofte viden på en række områder, men har til gengæld evnen til at iværksætte tingene hurtigt.

Jeg fik øje på denne værdiskabende 'videnoverførsel', da jeg i starten af 90'erne blev ansat i et mindre IT konsulentfirma. Indtil da havde jeg en række ledende stillinger i store danske og internationale virksomheder, hvor ledelse, metodik og struktur er i højsædet. Jobskiftet åbnede mine øjne for den gevinst der er ved at anvende knowhow fra store virksomheder i små firmaer.

Det er stadig gældende, men med den tilføjelse at små virksomheder ofte kan tilføre lige så meget værdi til store virksomheder som omvendt.

Skal det lykkes, må man kende og forstå begge verdener. Min ide er at jeg i samarbejde og i netværk med folk fra begge verdener kan skabe værdi ved denne videndeling.

Den ide fører jeg nu ud i livet.

Lars Ole Ottesen
"Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen, hvor han befinder sig og begynde lige der.
Den, som ikke kan det, snyder sig selv, når han tror, at han kan hjælpe andre. For at hjælpe nogen, må jeg visselig forstå mere, end han gør, men først og fremmest forstå, hvad han forstår.
Hvis jeg ikke kan det, så hjælper det ikke, at jeg kan og ved mere."

Søren Kirkegaard

Referencer

Blandt vore referencer vil vi fremhæve følgende.