LELLO
 

Kundeudtalelse

Forbrugsforeningen - organisationsudvikling

Lello er en seriøs sparringspartner, som evner at rådgive på de områder jeg har brug for som leder af Forbrugsforeningen. Med udgangspunkt i vores strategiplan og situation analyserede Lello virksomheden og udarbejdede et forslag til en ny organisation.

Behovet for ændringer i organisationen var til dels udløst af indførelse af et nyt IT system. Lars Ole Ottesen har med sin viden fra finanssektoren og salgsorganisationer samt hans IT indsigt været en ideel sparringspartner i mit arbejde med organisationen.

På den baggrund er det min opfattelse at Lello er et meget professionelt firma, som hurtigt evner at sætte sig ind i nye problemstillinger og kunne give med- og modspil til gavn for den videre proces.

Bjørn Wikkelsøe Jensen
Administrerende direktør

Forbrugsforeningen af 1886